Cồn Nhất Trí: Người dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ đất đaiCồn Nhất Trí: Người dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ đất đai


UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo hủy bỏ thông báo thu hồi đất ngày 27-3-2015 để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường khu vực cồn Nhất Trí (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang). Dự án này đã bị Sở Kế hoạch - Đầu tư thông báo chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Sau khi hủy bỏ thông báo thu hồi đất, người dân trong khu vực dự án được thực hiện các quyền, nghĩa vụ đất đai theo quy định pháp luật.

Cồn Nhất Trí: Người dân được thực hiện quyền và nghĩa vụ đất đai

Dự án Chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường khu vực cồn Nhất Trí được cho phép nghiên cứu lập các thủ tục đầu tư từ tháng 9-2014. Mục tiêu dự án là chỉnh trang đô thị, cải tạo và bảo vệ cảnh quan môi trường, tạo điều kiện ổn định cuộc sống của các hộ trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Dự án có tổng diện tích khoảng 21,2ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc giải tỏa trắng 1.400 hộ đòi hỏi thời gian, nhân lực, kinh phí rất lớn nên nhà đầu tư gặp khó khăn khi triển khai thực hiện.


NHẬT THANH


Giới thiệu đến bạn bè
  • gplus
  • pinterest