Chênh lệch giữa diện tích sổ đỏ và diện tích trên thực tế thì giải quyết như thế nào?Chênh lệch giữa diện tích sổ đỏ và diện tích trên thực tế thì giải quyết như thế nào?

Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Diện tích thửa đất được công nhận và thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mỗi cá nhân, hộ gia đình. Tuy nhiên, trên thực tế vẫ xảy ra nhiều trường hợp diện tích thửa đất trên thực tế có sự chênh lệnh với diện tích đã được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dưới đây Luật Hồng Thái sẽ trình bày rõ hơn cần giải quyết như thế nào khi xảy ra sự chênh lệch này.

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, gia đình tôi có 01 thửa đất với diện tích là 190m2 được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2010. Tuy nhiên, vừa qua gia đình tôi có đo đạc trên thực tế để tiến hành xây nhà thì diện tích thực chỉ còn 183m2. Hai thửa đất xung quanh đề đã xây nhà cố định từ năm 2015 và 2016. Vậy, mong luật sư tư vấn cho tôi cần xử lý như thế nào để đảm bảo đúng quyền lợi của mình? Xin cảm ơn luật sư!

Trả lời:      

Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

+ Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai 

3551_DiYn-tich-tYi-thiYu-YYYc-cYp-giYy-phep-xay-dYng-nha-Y.jpg

Chênh lệch giữa diện tích sổ đỏ và diện tích trên thực tế thì giải quyết như thế nào? (ảnh minh họa)

            2. Nội dung

Theo Khoản 5, Điều 98 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Trường hợp gia đình bạn phản ánh về diện tích thửa đất của gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ít hơn so với diện tích được ghi trên Giấy chứng nhận là 7m2, gia đình ông cần có đơn đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất thực hiện hoặc chỉ định đơn vị đo đạc địa chính, tiến hành đo đạc lại diện tích thực tế các thửa đất đó để xác định số liệu thực tế có sự chênh lệch so với số liệu trên Giấy chứng nhận đã cấp cho người sử dụng không.

Nếu đúng là có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp, mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có xác nhận của UBND cấp xã về việc không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì gia đình bạn có thể đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận với diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Số liệu diện tích chính xác trên Giấy chứng nhận là cơ sở để ông thực hiện đúng quyền sử dụng đất, thực hiện đúng mức đóng thuế sử dụng đất, đề nghị cấp Giấy phép xây dựng… 

Theo Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính thì hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

- Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Giới thiệu đến bạn bè
  • gplus
  • pinterest