Tấm lòng trung nghĩa của QUAN VÂN TRƯỜNGTẤM LÒNG TRUNG NGHĨA CỦA QUAN VÂN TRƯỜNG 
Quan Công trúng kế Tào Tháo để mất thành Hạ Phì, rơi vào tình huống phải tạm hàng Tào Tháo để chờ ngày trở về với Lưu Bị. Tào Tháo đã dụ hàng thành công nhưng không thành công trong việc dùng mưu triệt đường trở về của Quan Công. Một đòn hiểm của Tào Tháo là bố trí cho Quan Công và hai chị dâu (vợ của Lưu Bị) ngủ chung một nhà để dễ bề hô hoán "ngủ với chị dâu" - nhằm triệt đường Quan Công trở về với Lưu Bị. Hình ảnh có liên quan
Quan Công không rõ âm mưu của Tào Tháo nhưng lòng trung thành và bản năng chính trực đã giúp ông thoát hiểm. Hằng đêm, "Quan Công cầm đuốc đứng hầu ngoài cửa, từ tối đến sáng, sắc mặt không lúc nào có dáng mệt mỏi" để canh cửa cho hai chị dâu - Cam Phu Nhân và My Phu Nhân - ngủ an lành. Ngọn đuốc sáng rực suốt đêm trước bàn dân thiên hạ đã phá tan âm mưu của Tào Tháo và khiến họ Tào vô cùng thán phục. Âm mưu hô hoán - vu oan giá họa của các mưu sĩ nhà họ Tào bất thành.
Quan Công đã để lại cho Chúng ta một bài học cần phải ghi nhớ suốt đời: Phải giữ vững sự chính trực, lòng trung nghĩa, sự tử tế để đập tan mọi âm mưu và cạm bẫy của kẻ thù.
#NXH177
Giới thiệu đến bạn bè
  • gplus
  • pinterest